Skip to main content

Mimari modelleme, projeleri ticari alanda başarılı kılmak ve kullanıcıya etkili şekilde aktarabilmek için en iyi yöntemdir ve Ert Proje bunun için varolmaktadır. Daha gerçekci 3D görseller elde etmek, projeyi çizgilerden oluşan bir pafta olmanın çok ötesinde gözle görülür birer tasarıma dönüştürmektedir. Ert Proje gibi mimari 3D modelleme ofisinde 2 boyutta olan çizgiler gerçekte varmış gibi modellenir ve üzerinde yoğunlaşmış olan mimarların olaya daha doğru noktadan bakması sağlanmaktadır.

3D görselleştirmeler, proje faaliyet süreçlerinin önemli bir uzvudur. Mimari görselleştirmeler olmadan çizgilerin gerçek dünyaya uyurlandığında nasıl görüneceğini hayal etmek oldukça zordur. Mimarlar, donanım ve yeti olarak projeleri zihinlerinde canlandırsalarda projelerin çizgilerden sıyrılıp 3D olarak sergilenmesi ve üzerinden yorum yapılabilmesi paha biçilemez bir şenliktir. 3D görselleştirme ve modellemelerin avantajlarından faydalanmak, yapıların süreçlerini olumlu yönde mutlaka etkileyecektir.

Ert Proje olarak sizlere bu oluşumlarda destek olmak için yerimizi almış durumdayız.

Leave a Reply