Skip to main content

Mimari görselleştirme, konuyu teknik olarak ele aldığımız zaman 2 boyutta çizilen proje/projelerin sanal ortama 3 boyutlu olarak şekillendirilerek oluşturulan çıktıya denir. Daha genel bakacak olursak projeye veya hayal gücüne bağlı olarak istediğiniz boyutta objeleri 3 boyutta oluşturmak için kullanılan bilgisayar programlarının birer üretimidir.

Bu üretim alanı yalnızca ev, daire ve ofis binaları gibi kısıtlı bir alana sahip değildir. Aksine derya deniz bir kullanım alanı vardır. Bunlardan sektörel bazda en  hakim olanları mimari ve endüstriyeldir.

Kendi konu başlığımızdan ele alacak olursak. 3D mimari görselleştirme pek çok açıdan avantaj sunar. Tasarlanan yapının tamamlandığında nasıl görüneceği konusunda net fikirler sunabilecek en faydalı yollardan biridir. Böylece daha proje aşamasında değerlendirilen tasarımın başarısı, proje başlamadan gözlemlenebilmektedir. Henüz tamamlanmamış yapıların 3D görselleştirme yoluyla görsellerinin yaratılması yatırımcılara da oldukça büyük fayda sağlar.

Bu sayede daha son şeklini almamış tamamlanmamış bir proje içerisinden daira yahut ofis satışı yapılabilmektedir.

3D mimari görselleştirme pek çok farklı nesne ve yapı için uyarlanabilir. Yapıların dışarıdan ve içeriden görünümleri yapılabileceği gibi bütün bir yapı topluluğu hatta bir kasabanın bile tamamı görselleştirilebilir.

3D mimari görselleştirme hazırlanırken yapıda kullanılabilecek olası meteryallerin doku ve renk seçenekleri ile gerçeğine en uygun şekilde oluşturularak seçim özgürlüğünü hayel gücüne değil görsele tınılara bırakmış olur.

Leave a Reply